WALLE VIKINGS BÅTKITT

WALLE VIKINGS BÅTKITT

Nyhet som har använts sedan urminnes tider - norskt recept.

Mjukt tjärbaserat kitt till tätning av sprickor, springor och nåt, vid trä mot trä och under beslag. Lättarbetat kitt, spacklas eller läggs med tummen, som aldrig hårdnar och är fullt övermålningsbart.

Eventuell fraktkostnad och mervärdesskatt tillkommer.