DALBRÄND TJÄRA 1814, 100-ML

DALBRÄND TJÄRA 1814, 100-ML

Snart 200 år gammal trätjära

Trålad av GG 149 “KENYA” i södra Östersjön 2007 - begränsad mängd så lagret räcker

 
Finns i följande alternativ:

Alla priser är exkl. moms. Vi reserverar oss från ev. felaktiga priser och slutsålda produkter.