SVARTTJÄRA

SVARTTJÄRA

Järnoxidsvart
Eventuell fraktkostnad och mervärdesskatt tillkommer.