Trätjära av hög kvalité sedan 70-talet

Allt började på 1970-talet då vi såg ett behov av byggnadsvård. Vi kom snabbt in på trätjära som numera är vår huvudsakliga och mest populära produkt. Trätjära kan man få i många olika utföranden och kvalitéer men det har alltid varit vårt största fokus att vara en leverantör av trätjära där man vet att man får den bästa möjliga kvalitén.

Trätjära är en väldigt fascinerande produkt då användningsområdena är många. Trätjära används bland annat i hårvårdsprodukter och som smaksättning av livsmedel men det absolut vanligaste användningsområdet av trätjära är att skydda trä som kommer i kontakt med vatten. Det kan vara både fartyg, tak, husfasader och vid annan byggnadsvård.

Det finns idag inga vanligt förekommande analysmetoder för att bedöma tjärans kvalité men med vår långa erfarenhet av trätjära kan vi bedöma trätjärans kvalité utifrån tjärans yttre egenskaper. Detta gör att du kan känna dig trygg med att välja trätjära från Claessons Trätjära.

Miljövänlig byggisolering med linisolering

Att använda sig av linisolering som isoleringsmaterial har många fördelar. Förutom att det givetvis är bra för miljön att använda sig av ett miljövänligt byggisoleringsmaterial så finns flera andra anledningar till att linisolering är ett fullgott alternativ. Bland annat har linisolering mycket bra ljudisoleringsförmåga och är bra på att hantera fukt utan bieffekter, vilket innebär att plastfolien inte är nödvändig. Du behöver inte heller tänka på att skydda ögon, hud eller andningsvägar om du väljer att använda dig av linisolering, något som man i många fall måste vara mycket noga med om man t.ex. arbetar med mineralull.

När det gäller tillverkningsprocessen finns fler fördelar med just linisolering. Bland annat är tillverkningen väsentligt mindre energikrävande jämfört med andra isoleringsmaterial.

Ring oss på 031-711 42 87 så berättar vi gärna mer om linolja, terpentin, trätjära, roslagsmahogny, färg, linoljefärg, linisolering och andra produkter för byggnadsvård.

Vill du beställa linisolering eller någon annan miljövänlig byggisolering? Hör av dig så hjälper vi dig direkt. Välkommen till Claessons Trätjära!

Produkter för byggnadsvård, som linolja, roslagsmahogny, rödtjära och tjärdrev

Gamla tiders hantverkskunnande och material hade egenskaper och kvalitéer, överlägsna dagens. Vår affärsidé är att fylla behovet av traditionsenliga underhållsmaterial för att vårda och bevara både hus och skepp.

Claessons Trätjära AB är ledande leverantör i Norden inom byggnadsvård och traditionellt skeppsbryggeri sedan mer än 30 år. Vårt sortiment har under hela tiden utvecklats i takt med våra kunders behov av kulturhistoriskt och miljömässigt goda produkter.

Vi arbetar nära våra kunniga användare och tillverkare inom branscherna där den unika sammansättningen på sortimentet, där traditionsenliga och beprövade underhålls- och byggmaterial har en särställning, kombinerat med vår långa erfarenhet, ger oss en positiv profil och position på marknaden. Det breda kontaktnätet med leverantörer och producenter, och den goda lagerhållningen hjälper till. Kvalitet och personlig service, snabba och trygga leveranser, är det vi arbetar med.