Skip to main content

Lagret fylls på

2022-07-04

Adnan Erkocevic

Schellackflingor finns åter i lager, liksom pigmentet Caput Mortuum, Rubinol spackel i 5-kg hink och Tjärpensel som också med fördel kan användas för fasadmålning med linoljefärg där vinklat stålskaft som kan förlängas är ett önskemål. 

Tillverkningen av Skeppsbeck väntar fortfarande på en tillfällig lokal om minst 1000 kvm och hög port. 

Det har varit brist på trätjäror av alla kvalitéer beroende på stark efterfrågan och försenade leveranser. Under juli månad kommer lagret att fyllas på efter hand.