Skip to main content

AKVARELLFÄRG TERRA POZZUOLI, 17 ML

Ottosson Färgmakeri AB
Transparent klar och stark akvarell, av jordfärgerna något av en bitare. Naturligt och traditionellt jordartspigment.
Color index PR 101
Ljusäkthet 8

86,80 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0392005

Beskrivning

Ottossons akvarellfärger har ett bindemedel som består av utvalda bitar av gummi arabicum, honung, glycerin, arrowrot och destillerat vatten. Gummi arabicum var känt redan av de gamla egyptierna och består av torkad mjölksaft från trädet Acacia senegal, som tillhör gruppen ärt-/baljväxter. Det som gör gummi arabicum så speciellt är att den är vattenlöslig till skillnad från andra hartser som utvinns ur trä som oftast är terpentinlösliga.
Oljefärg torkar i en kemisk process och bildar en homogen film om den utsätts för luft. Efter en kemisk process går inte den torkade färgfilmen att lösa upp igen. Akvarellfärg däremot torkar i en fysikalisk process. Ett exempel på en fysikalisk process är socker upplöst i vatten. När vattnet avdunstar finns sockret i dess ursprungliga form kvar i glaset. Akvarellfärgens bindemedel gummi arabicum, honung och glycerin är alla lösliga i vatten. Så när en akvarellfärg har torkat så kan man lösa upp den igen. I förlängningen betyder det att en akvarellmålning är lätt att ändra på eller helt ta bort med vatten, och börja om från början.
Valet av pigment skiljer sig något från konstnärsoljefärgen. Vi har för akvarellfärgerna genomgående försökt välja transparenta och lyskraftiga pigment. Koboltgrön istället för kromoxidgrön, irgazin istället för kadmium, bensvart istället för järnoxidsvart, osv. Vi river färgen på stenvalsar av granit istället för stålvalsar för att undvika att färgkulören ska missfärgas.
När man arbetar med akvarellfärgen finns inga direkta råd utom möjligtvis att man med fördel kan måla med natursvampar, trasor och även penslar för att snabbt måla stora ytor.

Artikel nr. .
AKVARELLFÄRG TERRA POZZUOLI, 17 ML