Skip to main content

Balsamterpentin

100 % vegetabilisk

Terpentin av tall, till spädning av färg, linolja och tjära, rengöring av penslar o.dyl.

– Säkerhetsdatablad