Skip to main content

BALSAMTERPENTIN, FAT 175 KG/200-LIT

Terpentin av tall, till spädning av färg, linolja och tjära, rengöring av penslar o.dyl. 100 % vegetabilisk.
Endast yrkesmässig användning.

16738,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0209200

Beskrivning

Balsamterpentin används som lösningsmedel, smörjämne, rengöringsmedel och spädningsmedel, framförallt i byggnadsvårdssammanhang tillsammans med trätjära och linolja, exempelvis som beståndsdel i roslagsmahogny, halvolja eller till spädning/viskositetsförbättrare till linoljefärg.
Balsamterpentin har egenskapen att binda syreatomer, oxideras, och samtidigt kunna avge syre, reduceras, som möjliggör att t.ex linolja kan torka genom oxidation. Terpentinen fungerar alltså som ett torkmedel, särskilt för oljor som skall torka inne i trä utan tillgång till luft.
Balsamterpentin framställs ur kådämnen som destilleras till olika beståndsdelar som t.ex harts, kolofonium, terpentinoljor av varierande viskositet och flyktighet.