Skip to main content

ENETORPET BASFÄRG PÄRLVIT, 3-LIT

Valsverksriven linoljefärg, ca NCS 0502-B
Basfärgerna är avsedda för byggnads- och möbelmålning såväl inomhus som utomhus och har en mycket bra vidhäftningsförmåga.
Basfärgen är en så kallad ”high-solid” färg, det vill säga att den inte innehåller lösningsmedel och att andelen pigment är hög (torrhalt >98%). Basfärgen är en direkt motsvarighet till äldre tiders linoljefärg, den oljefärg man använde fram till 1950-talet. På ett obehandlat underlag lägger sig inte linoljefärgen som en hinna ovanpå underlaget utan tränger djupt ner. Detta medför att en linoljefärg som målas enligt äldre metoder, det vill säga stryks tunt i många omgångar, inte flagar utan slits ner. Ofta kan man se detta på äldre möbler där färgen vid till exempel ett handtag är borta, medan färgen på resten av möbeln är intakt.n
Basfärg kan förutom på trä även användas på järn, glas, sten, äldre puts mm. Även på ytor som tidigare målats med en oljebaserad färg, till exempel alkydoljefärg. Basfärgerna fungerar dock dåligt på ytor målade med vattenbaserad plastfärg såsom akrylatfärg eller en annan ren plast. Där rekommenderas istället Bifrost Emulsionsfärg.n
Färgen måste alltid strykas tunt så att all färg får fäste i underlaget och kan syresättas (linoljan torkar genom oxidation, dvs genom att ta upp syre från omgivande luft). För tjocka lager medför att färgen rinner eller yttorkar (den underliggande färgen får ingen syresättning och förblir länge våt), vilket resulterar i rynkor och gulning. Detta är, om man inte är uppmärksam på problemet, rätt vanligt vid små kanter eller hörn. Använd en bra pensel av naturborst och doppa inte penseln mer än en tredjedel i färgen. Penseln ska hålla kvar färgen och släppa den successivt. Doppar man hela penseln kommer överskottet av färgen att rinna av penseln och hamna där man minst av allt önskar.n
Ett obehandlat underlag kan på olika ställen dra olika mycket olja. Man får då en flammighet som beror på att vissa delar är mättade med olja, andra inte. Den färg som drar ner i underlaget blir mattare och något mörkare än den färg som ligger på de ställen där underlaget är mättat med olja. Man kan då antingen stryka av överskottet eller måla fler gånger tills allt är mättat. Detta beroende på om man vill ha en matt respektive en något glansigare yta. Tumregeln är att andelen olja och antalet strykningar påverkar glansen. Ju fler strykningar man gör med en hög oljehalt, desto mer ökar glansen. Vill man göra flera strykningar med bibehållen matthet rekommenderas en tillsats av ca 5 – 15% balsamterpentin. Då man målar på till exempel ohyvlat virke av snabbvuxen gran kan färgen kännas trög och svårmålad. Andelen olja i färgen kan då vara vara för låg och det är då lämpligt att späda färgen med kallpressad kokt linolja.n
Vid utomhusmålning skall slutstrykning alltid göras med oförtunnad färg, alltså helt utan lösningsmedel, så att fullt oljeskydd och mättnad uppnås i virket. Alltför tunn färgfilm ger kortare ommålningsintervall.

1083,20 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0440403

Beskrivning

Basfärg
Signalord och faroangivelser
VARNING
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Artikel nr. .
ENETORPET BASFÄRG PÄRLVIT, 3-LIT