Skip to main content

BÅTSMÖRJA, KRT 12X1-LIT

Ljus roslagsmahogny.
Lika delar fin, dalbränd tjära, rå linolja och balsamterpentin. Används till altaner, träfasader, träbåtars skrov och däck, m.m.
Normal åtgång ca 6-10 m2/liter.

1964,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0109002

Beskrivning

Båtsmörja
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.