Skip to main content

Branschen

PAH-halter i våra trätjäror

Ett urval av våra trätjäror har testats av SP Sveriges Tekniska Forskingsinstitut med mycket positiva analysresultat.

Samtliga tjärors PAH-halt ligger betydligt under gränsvärdet 0,1%. Högsta halten PAH16 är mindre än 0,01%. För de i REACH kandidatförteckning listade PAH7 är halten mindre än 0,001% för den tjära med högst värde. Reglerna säger att alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent av ämne på kandidatförteckningen är skyldiga att tillhandahålla sina kunder sådan information att varan kan hanteras på ett säkert sätt.