Skip to main content

BRYGGOLJA 50/50, 20-LIT

Bryggolja 50/50 är en blandning av lika delar furutjära och rå linolja som ger en vackert mörkbrun yta där kulörtonen bestäms av träets egenskaper.

1710,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0113020

Beskrivning

Claessons Bryggolja 50/50 används till bryggor, träbroar, altaner, träfasader, trähus och andra utomhuskonstruktioner av trä, m.m.
Normal åtgång ca 6-10 m2/liter.
20 liter fylls i 25-liters dunk för att kunna blandas med t.ex terpentin, linoljor, trätjäror eller andra komponenter.
Vid tillsats av 5 liter balsamterpentin blir produkten lika med BRYGGSMÖRJA men komponenterna kan transporteras var för sig utan att klassas som ADR farligt gods.

Bryggolja
Signalord och faroangivelser
VARNING
Kan orsaka allergisk hudreaktion.