EPIFANES 2-KOMP MATT PU-LACK, 750 G

608,00 kr exkl.moms

Sidenmatt, slitstark med effektivt UV-skydd.
EPIFANES 2-KOMP POLYURETANLACK finns i blank eller matt och i flera olika kulörer. Lacken har en mycket god slitstyrka och hållbarhet, den har ett UV-filter som skyddar ytan från nedbrytning och kan användas i marina miljöer. Fäster väldigt bra på trä, epoxi, polyester, glasfiber, komposit, plywood, metall, målade ytor, betong, sten och rostskyddsmålad metall.n
Polyuretanlack kan användas för både interiört och exteriört, den matta lacken används primärt interiört. Lacken levereras med bas (500g) och härdare (250g) som blandas noggrant före applicering. Täckförmåga ca 9 m2 per 750g burk. 

Artikelnr: 0504026 Kategori:

Beskrivning

Epifanes PU-lack komponent A
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Epifanes PU-lack komponent B
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid
inandning. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig
eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.