EPIFANES BLANKLACK, 0,25-LITERS

172,00 kr exkl.moms

Traditionell högblank båtlack för utomhusbruk.

Artikelnr: 0504006 Kategori:

Beskrivning

Epifanes lack 1-komponent
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller koboltkarboxylat, kan orsaka en allergisk reaktion.