Skip to main content

EPIFANES BLANKLACK, 0,25-LITERS

Traditionell högblank båtlack för utomhusbruk.

168,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0504006
Artikel nr. .

Beskrivning

Epifanes lack 1-komponent
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller koboltkarboxylat, kan orsaka en allergisk reaktion.

EPIFANES BLANKLACK, 0,25-LITERS