Skip to main content

EPIFANES TEAKLACK SUPERIOR, 0,5-LIT

Traditionell högglanslack baserad på en blandning av modifierad linolja, kinesisk träolja, fenol resiner och krita. Fernissa med utmärkt vidhäftning som ger ett bra skydd mot UV-ljus, solljus, vind och regn. Lacken är speciellt utvecklad för teak, mahogny, amerikansk furu och andra feta och hårda träslag men är även lämplig till mjukare trä. Kräver ingen mellanslipning mellan strykningarna. Kan användas på allt trä över vattenlinjen.n
Epifanes Teaklack superior ser mjölkvit ut men torkar till en klar, blank och motståndskraftig yta. Förtunnas de första strykningarna med Epifanes penselförtunning eller med lacknafta. Torktid 24 h vid 20°C. 1 L räcker till 12 m2

292,30 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0504009

Beskrivning

Epifanes lack 1-komponent
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller koboltkarboxylat, kan orsaka en allergisk reaktion.

Artikel nr. .
EPIFANES TEAKLACK SUPERIOR, 0,5-LIT