Skip to main content

FALU GRÅ, 5-LIT

Grå Falu Rödfärg, ca NCS 8000-N
Falu Rödfärg med pigment från Falu koppargruva. Över 20 mineraler som ger unika egenskaper.

558,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0701615

Beskrivning

Falu Rödfärg Original Svart/Grå
Signalord och faroangivelser

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga. Innehåller 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.