Skip to main content

FALU LJUSRÖD, 5-LIT

Gammaldags Falu Rödfärg, S 5040-Y70R
Falu Rödfärg med pigment från Falu koppargruva. Över 20 mineraler som ger unika egenskaper.

558,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0701205

Beskrivning

Falu Rödfärg Original
Signalord och faroangivelser

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.
Innehåller Blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.