FALU RÖDFÄRG, 10-LIT

655,20 kr exkl.moms

Klassisk Falu Rödfärg, S 5040-Y80R
Falu Rödfärg med pigment från Falu koppargruva. Över 20 mineraler som ger unika egenskaper.

Artikelnr: 0701010 Kategori:

Beskrivning

Falu Rödfärg Original
Signalord och faroangivelser

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.
Innehåller Blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.