Skip to main content

FILL-IT EPOXISPACKEL, 948-ML

2-komponent epoxispackel för restaurering av trä med LIGNU. Härdar ”över natten”. Sjunker inte ihop under härdningen och är mycket lättslipat.

1230,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0803112

Beskrivning

Impregneringsepoxi komponent A
Signalord och faroangivelser
FARA
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonskador. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Impregneringsepoxi komponent B
Signalord och faroangivelser
VARNING
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
FILL-IT EPOXISPACKEL, 948-ML