FINSPACKEL, 1-LIT

352,80 kr exkl.moms

Linoljeprodukt fån Enetorpets Färg AB
Ett vitt finspackel för inomhusbruk. Lämplig till framförallt lagning av sprickor i äldre möbler och dörrar mm. Kan även användas som spackel på väggar. Torktid: 48h- 1v. beroende på tjocklek, temperatur och syresättning. Kan vid behov även användas utomhus.

Artikelnr: 1203002 Kategori:

Beskrivning

Finspackel
Signalord och faroangivelser
VARNING
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.