FURUTJÄRA A, KRT 15X1-LIT

1895,00 kr exkl.moms

Stubbkärnvedstjära, lättlöslig, brun.
Ordinär trätjära till träpanel, timmerhus och trätak, t.ex spåntak. Normalt två strykningar med åtgång första strykningen ca 2-4 m2/liter, andra ca 4-8 m2/liter. För bästa resultat värm till max 70°C och tjära under sol och värme.

Artikelnr: 0103004 Kategori:

Beskrivning

Claessons Furutjära är en naturprodukt som är brun till mörkbrun och används främst till träpanel, timmerhus och trätak. Tjäran har använts i århundraden, ja, årtusenden, som ett effektivt skydd mot väder och vind, och hjälper till att förlänga livslängden på träytor och andra vegetabiliska material.
Vår furutjära är tillverkad av törerika stubbar och är anpassad för att möta de höga krav som ställs vid behandling av träpanel, timmerhus och trätak.
För optimal effekt på torra, sugande underlag, krävs vanligtvis två strykningar med trätjära. Första strykningen täcker ungefär 2-4 kvadratmeter per liter, medan den andra strykningen täcker cirka 4-8 kvadratmeter per liter. För att uppnå de bästa resultaten rekommenderas att värma upp tjäran till högst 70°C och applicera den under sol och varma förhållanden. Genom att följa dessa riktlinjer kan du maximera effekten och prestandan hos furutjära vid applicering på träytor.

Trätjära
Signalord och faroangivelser
VARNING
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.