Skip to main content

GDPR

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Varför behandlar vi personuppgifter?
  • Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna hantera offerter, beställningar, betalningar, fakturering, reklamationer och annan service som rådgivning och information om tidigare inköp. Vi sänder aldrig adresserad reklam till våra kunder vare sig med post, epost eller via andra så kallade sociala medier utan att det beställts av dig.

    Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att vi fullföljer vårt avtal avseende försäljning och service för våra produkter.

Vilka uppgifter behandlas?

  • De personuppgifter som behandlas är namn, adress, kontaktuppgifter, offert- och orderinformation, fakturor avseende dina köp och eventuellt personnummer vid kreditförsäljning.

Hur länge sparas uppgifterna?

  • Vi sparar dina personuppgifter tills vårt avtalsförhållande upphör, dock längst sju år efter avtalsåret. Om personuppgifter avser offert och inga ytterligare avtal ingås makuleras uppgifterna efter längst ett år efter sista kontakt i ärendet.