Skip to main content

Gysinge slamfärg

Miljömedveten traditionell utomhusfärg

Täckförmåga 3-5 kvm/liter, yttorr efter ca 1-2 tim, övermålningsbar efter ca 24 tim. Helmatt.\n Kokad på kravodlat rågmjöl, vatten, järnvitriol, linolja och pigment.