Givetvis kommer sändningen av trätjära under klämdagen fredagen den 14 maj, vår extra lediga dag under våren, välbehövlig för besättningen denna stormiga försäsong. Nu kan vi äntligen leverera åtminstone en kvalité tjära - den vanligaste av trätjärorna - FURUTJÄRA A. 

Tyvärr har fraktkostnaden ökat ungefär fyra gånger jämfört med normalt p.g.a de "marknadsstörningar" som förekommer särskilt inom internationella transporter. Därför har vi tvingats till en höjning av priset för trätjäran med ett fast belopp som vi hoppas kunna ta bort så snart transportkostnader återgår till mer normala prisnivåer.