Under 2021 har prishöjningar signalerats för många råvaror globalt. Nu slår detta igenom får flera av vara artiklar. Linoljor har drabbats av stora prisökningar och det råder brist på oljelinfrö. Troligen kommer dessa prishöjningar att fortsätta tills en ny skörd har pressats.