Träbåtar

Det är enkelt att vårda och underhålla en träbåt. Allmänt gäller att använda rå linolja och balsamterpentin till impregnering. Mycket och länge. Här gäller att man har en sida, helst insidan, av bordläggningen som är öppen, dvs inte behandlad med något som bildar en tät yta.

För att förstärka träskyddet kan man blanda mer eller mindre andel trätjära i denna olja, särskilt i de sista strykningarna. Andra typer av tillsatser i form av fungicider har vanligtvis begränsad effekt och påverkar oftast linoljan negativt genom oönskad omvandling av den kemiska sammansättningen.

Fortsätter vi med den enkla behandlingen och vill åstadkomma en vattenavvisande ytbehandling på t.ex bordläggningens utsida skall fernissa användas. Ursprungligen är fernissa kokt linolja som efter upprepade strykningar bildar en blank och tät yta. Normalt fordras minst 10, kanske mer än 20 strykningar innan man når dit att ytan är mättad och linoljan kan torka till en fast och hård yta. Under århundraden har fernissan utvecklats från denna denna enkla grund. Syftet har varit att kunna minska antalet strykningar, korta torktiden, öka glansen osv. Tillsatser i form av kinaolja, standolja, används och senare har även alkyder och lösningsmedel tillkommit.

Havsmiljö är en av de tuffaste omgivningar trä kan utsättas för. Fuktväxlingar, temperaturväxlingar, salt, sol, skeppsmask, rörelsekrafter. Det ställer mycket höga krav på de material som kan brukas.

Tätningar av skarvar mellan t.ex bordläggnings- eller däcksplankor, torksprickor, genomföringar och andra hål i skrov och överbyggnader, måste kunna tätas med något som fäster under de mest ”vidriga” förhållanden och som tål de rörelser som finns i ett träfartyg. Tätningen får heller inte vara för hård så att den inte kan tryckas ut ur skarven eller sprickan om så fordras.