DALBRÄND TJÄRA 1814, 100-ML

DALBRÄND TJÄRA 1814, 100-ML

Snart 200 år gammal trätjära

Trålad av GG 149 “KENYA” i södra Östersjön 2007 - begränsad mängd så lagret räcker

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.