”BÖNER OCH BRÄNNVIN”

”BÖNER OCH BRÄNNVIN”

Kjell Eriksson

Livet på Tjörn under 1700- och 1800-talen skiljde sig avsevärt från vad vi upplevt under senare tid. Med undantag av tillfälliga uppsving i samband med sillperioderna var livet fattigt och hårt. Författaren, som 2011 tilldelades Tjörns kommuns kulturpris, ger oss en inblick i hur livet på Tjörn var, såväl för gemene man som för de få offentliga personer som levde där.
Format 200 x 215 mm, 172 sidor.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.