RÖTSVAMPAR I BYGGNADER

RÖTSVAMPAR I BYGGNADER

Roland Jonsson, Nils Hallenberg

Boken är en modern, vetenskaplig framställning av de rötsvampar som kan uppträda i fuktskadade byggnader. Skriften är i första hand ett verktyg för identifikation av de olika arter som kan förekomma och beskriver dessutom var i huset de flesta fynden är gjorda. Den baseras på uppgifter från mer än 4000 skadeundersökningar och är skriven för att passa såväl specialisten som amatören. Roland Jonsson har arbetat som skadeutredare i ca 30 år och har lång erfarenhet av mögelskador, rötskador och inomhusproblem i fastigheter. Han arbetar som miljöchef på Hifab AB som är ett projektledningsföretag inom byggbranschen. Nils Hallenberg har innehaftforskar- och lärartjänster i mykologi vid Göteborgs Universitet under mer än 30 år ochär sedan ett år tillbaka professor emeritus, bosatt i Danmark. Han har bl.a arbetat med forskningsprojekt, rådgivning och utbildning inom området mögel och rötsvampar i byggnader.
Rikligt illustrerad i färg, 65 sidor i format 130x200 mm.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.