Skip to main content

ENETORPETS HARTSOLJA, 1-LIT

Kallpressad kokt linolja, kolofonium 5%, balsamterpentin 10%
Enetorpets Hartsolja används framförallt på obehandlat trä tex på köksluckor av teak och ek. Kan spädas med balsamterpentin om den känns för tjock. Poleras den in tunt i flera omgångar behåller träet sin karaktär, men får samtidigt ett starkt och tåligt skydd. Vid golvbehandling kan man använda polermaskin. Torktid 12-48 h.

173,90 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0410001
Artikel nr. .

Beskrivning

Hartsolja
Signalord och faroangivelser
VARNING
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

ENETORPETS HARTSOLJA, 1-LIT