ETTAN MÖRK, 1-LIT

ETTAN MÖRK, 1-LIT

Tätar allt kallt

Mjukt tjärbaserat vax till tätning av torrsprickor och mellan bord. Pressas in med spackel eller smälts och penslas eller hälls i nåt. Båtar tätas bäst utifrån men efter sjösättning kan man kitta från insida. Fäster även på våta ytor.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.