MATT VIT INNE, 5-LIT

MATT VIT INNE, 5-LIT

Ottosson Färgmakeri AB

0502-Y18R, Högvit matt linoljefärg för målning inomhus. Färgen har hög täckförmåga och målas outspädd 1-2 gånger på en grundad eller icke sugande yta. Obehandlade starkt sugande underlag grundas först med Ottosson Linoljefärg Vit Grund Inomhus. Färgen kan appliceras på nästan alla underlag såsom PH-neutral puts, trä, skivmaterial, tapet, gips, tidigare målad yta, metall mm. Färgen innehåller förutom linolja och pigment ett skonsamt lösningsmedel med låg bensenhalt (0,01%) vilket gör att den varken klassas som hälsoskadlig eller miljöfarlig. Färgåtgång: 6-14 kvm/l beroende på appliceringsmetod och underlag. Verktyg: Pensel, roller eller spruta. Glans tal: Matt c:a 10 Dammtorr efter c:a 10 tim. Övermålningsbar efter c:a 24 tim. Den målade ytan är lätt att rengöra med diskmedel och vatten efter 3 veckor. Färgen innehåller inte vatten och är därmed inte känslig för frost och kan lagras länge.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.