JÄRNMÖNJA LINOLJEFÄRG

JÄRNMÖNJA LINOLJEFÄRG

Penetrerande yttolerant grundfärg

Rödbrun primer för svårbehandlat stål. Kräver ingen blästring eller likvärdig förbehandling.

Ladda hem

Visar 3 av 3

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.