SCHELLACK

SCHELLACK

Kvalité Lemon

Kvistlack bestående av naturharts från lusen Laccifer lacca. Används bl.a. för att isolera kvistar och kådrika fläckar på trä inomhus före målning. I första hand på furu. Flingorna löses i rödsprit och penslas på blödigt 1-2ggr. Ytan är övermålningsbar efter en halvtimme. Kan även användas på starkt sugande spacklingar för att minska insugningen i underlaget.

Ladda hem

4 950.00 kr  (exkl. moms)
284.00 kr  (exkl. moms)
180.00 kr  (exkl. moms)
139.00 kr  (exkl. moms)
Visar 5 av 5

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.