”MOLLÖSUNDET - HISTORISKA GÅTOR OCH DRAMATISKA HÄNDELSER”

Återgå till produktlistan

”MOLLÖSUNDET - HISTORISKA GÅTOR OCH DRAMATISKA HÄNDELSER”

Gunnar Hagberg & Gunnar Wallin

Mollösunds äldre historia är, liksom övriga skärgårdssamhällens, höljd i dunkel. Vår kunskap om vad som hänt före 1500-talets mitt är i de flesta fall endast fragementarisk.
I denna bok försöker författarna lyfta fram hur forskningsläget ser ut idag och också komma med några nya frågeställningar och möjliga svar på dessa.
Format 210 x 260 mm, 124 sidor.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.