”BERÄTTELSER FRÅN MOLLÖSUND”

Återgå till produktlistan

”BERÄTTELSER FRÅN MOLLÖSUND”

Gunnar Hagberg & Gunnar Wallin

Boken består av tre delar. I den första delen har samlats ett antal artiklar om livet i fiskeläget och sjöfartssamhället.
Den andra delen omfattar artiklar om det ”gamla” Mollösund, från medeltiden och framåt, baserade på resultat av pågående forskning om samhällets uppkomst och tidiga historia.
Den tredje delen består av litterära skildringar med anknytning till samhället, det vill säga Mollösund i dikt och visa.
Förhoppningen är att läsaren skall få en både djupare och bredare bild av livet i ett av västkustens allra äldsta skärgårdssamhällen.
Format 210 x 260 mm, 186 sidor.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.