LÅNGEDRAGSJULLAR

LÅNGEDRAGSJULLAR

Bengt Arne Runnerström

De flesta av de båttyper som var vanliga i de svenska skärgårdarna på 1950- och 1960-talen har under senare år snabbt blivit allt ovanligare. Författaren har valt att både samla fakta om de enskilda båtarna och deras upphovsmän och dessutom låtit restaurera J22 nr 1 ”Nabben II” till ursprungligt skick.
Format 210 x 260 mm, 131 sidor.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.