MED ANDRÉ TILL SPETSBERGEN

MED ANDRÉ TILL SPETSBERGEN

Carl Cloffe

“Den 7 juni 1896 var en söndag. Klockan var tio på förmiddagen när förtöjningsändarna togs ombord och faryget lämnade kajen. I tusental hade göteborgarna sökt sig till Masthugget för att trots gråvädret bevittna avfärden. Resan som började var inledningen till det olycksöde som skulle bevittnas av en hel värld och för all framtid skrivas in i vår upptäcktshistoria. Fartyget var ångaren Virgo och befraktaren var ingenjören Samuel August Andrée. Med en last av femhundra ton utrustning och fyrtio mans besättning anträdde han färden till Spetsbergen för att därifrån med luftballong försöka uppnå den punkt på jorden där alla vindar är sydliga, Nordpolen.” Kapten ombord i Virgo var ångbefälhavaren Hugo Leopold Zachau. Hans bortglömda dagbok ger oss en annorlunda bild av den första sommaren på Danskön och skapar, för läsaren, en isande känsla av närvaro.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.