SÅJDEBRÄNNINGG BEI KRUSE

SÅJDEBRÄNNINGG BEI KRUSE

Tjärbränning vid Kruse - foto och svensk text av Ingvar Karlsson - översättning till gutamål av Sune och Rut Edberg

Sedan urminnes tider har det bränts tjära på Gotland. Redan under 1300-talet finns dokumentation om export från ön.
Tjärdal heter såide på gutamål. Den här dokumentationen av ett såide kommer från Kruse gård i Sproge. Den gotlandsfrälste docenten Ingvar Karlsson från Göteborg deltog med liv och lust i arbetet vid såidet och fotograferade alla moment, så nu föreligger här en dokumentation över tjärbränning i nutid.
Fotobok rikligt illustrerad med ett 90-tal färgbilder, 46 sidor i format 200x270 mm.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.