TJÖRN LANDSKAP VÄXTER

TJÖRN LANDSKAP VÄXTER

Ingemar Jonasson

Odlingslandskapets stora och snabba förändring har genomgripande förändrat den bohusländska floran. Ett mycket omfattande inventeringsarbete, men också ett livslångt kärleksförhållande till naturen på Tjörn, har resulterat i denna bok.
Format 210 x 260 mm, 189 sidor.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.