JÄRNMÖNJA 406, 1-KG

Återgå till produktlistan

JÄRNMÖNJA 406, 1-KG

Röd järnoxid till rostskyddsfärg

Mycket goda egenskaper som rostskyddande pigment både i traditionell form som linoljefärg och som aktiv beståndsdel i lösningsmedelsbaserad rsotskyddsfärg. Kan även används till slamfärg, linoljefärg och fungerar i alla applikationer där järnoxider fungerar.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.