Skip to main content

JÄRNMÖNJA LINOLJEFÄRG, 5-LIT

Penetrerande yttolerant grundfärg
Rödbrun primer för svårbehandlat stål. Kräver ingen blästring eller likvärdig förbehandling.

1422,96 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0430505

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.