EPIFANES MULTI MARIN PRIMER VIT, 0,75-LIT

322,40 kr exkl.moms

Primer till båtbotten

Artikelnr: 0607012 Kategori:

Beskrivning

Epifanes Multi Marine Primer
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.