EPIFANES 2-KOMP PU-FÄRG LJUSGRÅ 831, 750 G

608,00 kr exkl.moms

Högblank marin exteriörfärg. Används på glasfiber, epoxi, stabilt trä, etc.
Endast för professionell användning.

Artikelnr: 0607218 Kategori:

Beskrivning

Epifanes PU-lackfärg komponent A
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Epifanes PU-lackfärg komponent B
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i luftvägarna.