Skip to main content

EPIFANES DÄCKSFÄRG HALKFRI CREME, 0,75-LIT

Mycket slitstark halkfri uretanbaserad en-komponent däcksfärg för trä, stål, plast och aluminium.Lätt att applicera med roller efter grundning med rätt typ av grundfärg. Används på trä, glasfiber, stål och aluminium, både interiört och exteriört.
Omröres noga före under under målning. Använd roller för jämnare yta.
Förtunnas med Epifanes penselförtunning. 750 ml täcker 10 m2. Torktid 24 tim vid 20°C. Låt färgen torka minst 72 tim före användning.

444,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0607122
Artikel nr. .

Beskrivning

Epifanes
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Innehåller koboltkarboxylat, kan orsaka en allergisk reaktion.

EPIFANES DÄCKSFÄRG HALKFRI CREME, 0,75-LIT