Skip to main content

EPIFANES VATTENLINJEFÄRG, NO 16, 250-ML

Traditionell högblank oljebaserad lackfärg. Lättflytande med god täckförmåga. Måla med fördel linjen 3-10 cm över den faktiska vattenlinjen.

223,20 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0607109

Beskrivning

Epifanes
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Innehåller koboltkarboxylat, kan orsaka en allergisk reaktion.

Artikel nr. .
EPIFANES VATTENLINJEFÄRG, NO 16, 250-ML