Skip to main content

Linisolering

EJ LAGERVARA – Direktleverans från fabrik

Linisolering lagerhålls inte för tillfället. Alla beställningar levereras direkt från fabrik. Vi offererar fraktkostnad. Linisoleringens miljöfördelar är: • biologiskt nedbrytbar • produkten och produktionen förorenar inte luften eller vattnet, avger inga formaldehyder, isocyanater eller (H)CFC-gaser • ger bra energibalans • linfibret är en förnybar naturresurs vars odling saktar ner drivhuseffekten, miljöbelastningen är låg Linisoleringens monteringsfördelar är: • isoleringens rullform minskar antalet installeringsfogar (risk för värmespill) och installeringsarbetet påskyndas (en längd från golv till tak) • rullform är en utmärkt lösning, särskilt i gamla hus där regelavstånd varierar och det är nödvändigt att skära bitar av olika storlekar • enkelt att installera skivor, i vissa konstruktioner, som t. ex. vindsbjälklag, är skivan enklare att hantera • skydd för hud, ögon eller andning behövs inte vid
installeringsarbeten eller vid annan hantering • inget behov av obligatorisk ventilation vid installering Linisoleringens fysiska fördelar är: • mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga • linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus som orsakas av utetemperaturens omväxlingar; behaglig komfort • den goda ”andningsförmågan” av fukten (sorptio-förmågan) finns tack vare linfibrets ihåliga struktur och kan spara på isoleringens kringliggande konstruktioner mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga Linisoleringens tekniska specifikationer: • linisoleringens råvaror: linfiber, textil bindefibrer och miljövänligt brandskyddsmedel • värmekonduktivitet: λ10 = 0.038 W/mK, enligt ISO 8301 / DIN 52616 och WLG 040 enligt DIN 18165 • miljövänligt brandskyddsämne, antändlighetsprov klassad EN-ISO 11925-2 och klass B2 tillverkat enligt DIN 4102-1 och Euroklass E enligt EN 13501-1 • specifik värmekapacitet: c = 1600 J/kgK • vattenångans diffusiofaktor: μ = 1 – 2 enligt DIN 52615 / DIN 4108-5 • ånggenomsläpplighet: δ = 15 x 10-6 m2/s • fuktens egenskaper (sorptio): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620 • luftgenomtränglighet: ι⊥ = 230 x 10-6 m3/m.s.Pa • beräknad livslängd: minimum 75 år • NIBE miljöklassificering: Klass 1a (bästa som kan uppnås, referens) • linisolering har en naturlig egen doft som kommer att minska med tiden