LINOLJEFÄRG KOBOLTBLÅ, 3-LIT

3332,00 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
4540-R87B

Artikelnr: 0330104 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.