LINOLJEFÄRG BRÄND TERRA, 1-LIT

331,20 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
5338-Y68R, 1A-5876

Artikelnr: 0313501 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.