LINOLJEFÄRG OMBRE NATURELLE, 1-LIT

331,20 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
8505-Y20R, 1A-786
OBS – Nytt pigment, inte samma kulör och egenskaper som GRÖN UMBRA 786

Artikelnr: 0319001 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.